Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sematio/domains/pensjonatnawzgorzach.pl/public_html/wp-content/themes/hillter/awe_shortcode/config.php on line 169

Warning: array_splice() expects parameter 1 to be array, null given in /home/sematio/domains/pensjonatnawzgorzach.pl/public_html/wp-content/themes/hillter/awe_shortcode/config.php on line 381
STOWARZYSZENIE SZANSA - Pensjonat Na Wzgórzach

Stowarzyszenie Integracyjne Aktywizacji Zawodowejm i Społecznej Osób Niepełnosprawnych ``Szansa``

Stowarzyszenie „Szansa” (KRS: 0000213791, NIP: 6782928304, REGON: 356861054) z siedzibą w Krakowie, os. Na Wzgórzach 44,  jest organizacją pozarządową, która działa od 2003 roku  wspierając dorosłe osoby ze wszystkimi rodzajami i stopniami niepełnosprawności w zakresie terapii, rehabilitacji  oraz  aktywizacji zawodowej  i  społecznej. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Nasze Stowarzyszenie prowadzi różne projekty, których głównym celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Poprzez realizację tych projektów staramy się przygotować i wprowadzić na chroniony oraz otwarty rynek pracy osoby niepełnosprawne dając im w ten sposób szansę na godne i samodzielne życie.
Osoby z niepełnosprawnością korzystające z pomocy Stowarzyszenia otrzymują wieloaspektowe wsparcie, w tym możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności zawodowych. Dzięki właściwemu doborowi szkoleń oraz indywidualnej ścieżce kariery (obejmującej cykl konsultacji zawodowych, psychologicznych i prawnych) podopieczni Stowarzyszenia są dobrze przygotowywani do zaistnienia lub powrotu na rynek pracy.
Celami Stowarzyszenia jest dążenie do aktywizacji osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz zawodowym w szczególności poprzez:
 1. Wykorzystywanie potencjału osób niepełnosprawnych i sprawnych w pełnieniu przez nich ról społecznych.
 2. Przeciwdziałania wykluczaniu osób niepełnosprawnych i sprawnych z życia społecznego i zawodowego.
 3. Zmianie negatywnych postaw i uprzedzeń wobec osób sprawnych i niepełnosprawnych.
 4. Upowszechnienie dobrej i sprawdzonej praktyki w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
 5. Prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej.
 6. Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Świetlic Terapeutycznych i innych form terapii społecznej i zawodowej.
Stowarzyszenie  realizuje swoje cele poprzez :
 1. Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej dla młodzieży i dorosłych.
 2. Prowadzenie działalności szkoleniowej.
 3. Opracowywanie ekspertyz, opinii i stanowisk związanych z profilem działalności Stowarzyszenia.
 4. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 5. Organizowanie działalności oświatowej, kulturalnej, m.in. przez organizowanie konferencji, odczytów, spotkań i seminariów.
 6. Inicjowanie i organizowanie różnych form aktywizacji osób niepełnosprawnych zmierzających do pełnienia ról społecznych i zawodowych poprzez zakładanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Świetlic Terapeutycznych i innych form terapii społecznej i zawodowej.
 7. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, wyjazdów dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz imprez okolicznościowych.
 8. Współpracę i wymianę informacji z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o podobnych do Stowarzyszenia celach.
 9. Gromadzenie środków na działalność Stowarzyszenia z funduszy zewnętrznych oraz własnych.
Dążeniem Stowarzyszenia jest realizowanie projektów z  aktywizacji zawodowej i społecznej poprzez kompleksowe wsparcie osób z  niepełnosprawnością w procesie poszukiwania, zdobywania i utrzymania zatrudnienia na chronionym oraz otwartym rynku pracy.
W ramach działań projektów aktywizacji zawodowej i społecznej oferujemy:
 • wsparcie indywidualnego trenera pracy, doradcy zawodowego i psychologa,
 • treningi i warsztaty kształtujące umiejętności potrzebne przy szukaniu oraz utrzymaniu pracy,
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych,
 • poszukiwanie odpowiedniego stanowiska na chronionym oraz otwartym rynku pracy.
Poprzez pracę osoby niepełnosprawne nie czują się wykluczone z życia publicznego. W codziennej działalności pragniemy odkrywać i ukazywać społeczeństwu wartości osób niepełnosprawnych oraz dążyć do przywrócenia właściwego im miejsca w rodzinie i społeczeństwie.